Wie zijn we ?

We zijn een kleine organisatie met veel ervaring op het terrein. We trachten verantwoord ondernemerschap te promoten , kleine bedrijfjes te ondersteunen en zelf bedrijfjes op te richten die een zelfstandig statuut krijgen waarbij vooral aandacht uitgaat door zich te onderscheiden van de anderen door kwaliteit stiptheid en professionalisme.

Geschiedenis

Opgericht in 1981 als feitelijke  vereniging van personen , groeide de organisatie in 1986 uit tot een volwaardige organisatie met een georganiseerd bestuur maar steeds en tot op heden vrijwillig personeel.

Sinds 1981 werden meer dan 41 wagens 14 vrachtwagens en 296 containers ( op 1-10-2016) verzonden .

Het overgrote deel naar Burkina Faso maar ook naar Pointe noir, Kongo Brazaville, Kinshasa,Mali

Onze containers  bevatten enkele humanitaire goederen afkomstig van Belgie, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Canada

Statuts

2460    Kasterlee
STATUTEN *** 
Publicatie :   1999-09-16     N. 012920
Nummer van de vereniging : 1292099   Nr BTW of ondernemingsnr.:   466804283

 


 

Missie et visie

Noord-Zuid

" De economie , Vector Duurzaamheid ! "

Mission Statement

 

 
visie

 

" Noord-Zuid vindt dat iedereen recht heeft op een leven menswaardig en soeverein keuze in de manier van toegang tot voedsel , water , medische zorg , onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting "

 

Noord-Zuid streeft naar een wereld waarin iedereen kan leven een volledige en kunnen voldoen aan hun basisbehoeften . Noord-Zuid meent dat dit doel kan worden bereikt als de samenwerking tussen lokale organisaties die betrokken zijn bij verantwoord ondernemerschap en de sociale economie wordt gestimuleerd en dit , voor zowel organisaties in het Zuiden dan het Noorden .

Noord-Zuid gelooft in de gelijkheid tussen mensen , tijd en ruimte , en is zich ervan bewust dat we onze manier van leven en onze samenleving kunnen veranderen . Onze wereld naar globalisering is een bedreiging , maar ook een bron van mogelijkheden voor verandering .

missie

" Noord-Zuid wil bijdragen aan de ontwikkeling en emancipatie van achtergestelde gemeenschappen en door het ondersteunen van de implementatie van inkomstengenererende activiteiten op een duurzame ontwikkeling perspectief individuen "

Noord-Zuid werkt samen met organisaties die zich tussen de lokale gemeenschappen die in een democratische manier en respect voor traditionele culturen waar harmonie met de natuur . Dit werk is gericht op de lange termijn oplossingen te bieden voor de problemen waarmee deze gemeenschappen geconfronteerd in , dit , zonder het vermogen van toekomstige generaties en zonder nadelige gevolgen voor het milieu en het ecosysteem .

Noord-Zuid bevordert de samenwerking tussen lokale organisaties werken , zowel Zuid en Noord , op het gebied van verantwoord ondernemerschap en de sociale economie .

De ervaring en de interculturele uitwisseling tussen organisaties met betrekking tot Noord - Zuid hier zijn een belangrijk instrument dat denken partners op hun eigen initiatieven op standaarden en mogelijkheden voor potentiële verbeteringen stimuleert . Noord-Zuid faciliteert en stimuleert de kennisoverdracht tussen verwante organisaties , zowel in hun eigen land en over de grenzen heen .

Initiatieven van partnerorganisaties van de Noord-Zuid als model dienen voor de verdubbeling van het succes . Initiatieven moeten worden gebaseerd op het potentieel van de regio waar ze plaatsvinden en moeten bijdragen tot de versterking van de capaciteit van de begunstigde bevolking .

De activiteiten moeten bestaande ongelijkheden met betrekking tot het leven van individuen en gemeenschappen te verminderen , en dient ook hen in staat stellen om hun keuzes te verhogen .

effecten

Respect Ondernemerschap Transparantie

Respect :

 

Noord-Zuid voert al haar activiteiten in strikte overeenstemming met de volkeren , culturen , talen , geslachten , religies en partners . Daartoe Noord - Zuid partnerschap benadrukt participatieve relatie . Noord-Zuid hecht ook belang aan de bescherming van het milieu , alle activiteiten van Noord- Zuid rekening gehouden met de impact op het milieu en het concept van duurzame ontwikkeling .

Het ondernemerschap :

 

Noord-Zuid wil ondernemende aard en moedigt haar partners aan het initiatief en dit te bevorderen , in een voortdurend streven naar kwaliteit . Deze manier van denken wordt versterkt door de wens om de efficiëntie van al haar uitgevoerde acties te verbeteren .

Transparantie :

 

Noord-Zuid evolueert heel transparant ten opzichte van haar personeel , haar partners en de doelgroep onder volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden . Operationele en financiële resultaten zijn zichtbaar en deelden een volledig begrip van elke stakeholder mogelijk .

Partners en bevriende organisaties


 

 

 

We zijn een kleine organisatie met veel ervaring op het terrein.

We trachten verantwoord ondernemerschap te promoten , kleine bedrijfjes te ondersteunen en zelf bedrijfjes op te richten. Deze krijgen een zelfstandig statuut en worden   na verloop van tijd zelfstandig. Onze aandacht gaat vooral uit naar kleine ondernemingen die zich willen en kunnen onderscheiden van de anderen door  hun product, kwaliteit, stiptheid en/of professionalisme.

 

 

                                    

 

                   

 

 

     

 

Action in Development                                                     Gemeentelijke solidariteitsraad Kasterlee      

 

                                                          Progetto Africa ,