Wie zijn we ?

We zijn een kleine organisatie met veel ervaring op het terrein. We trachten verantwoord ondernemerschap te promoten , kleine bedrijfjes te ondersteunen en zelf bedrijfjes op te richten die een zelfstandig statuut krijgen waarbij vooral aandacht uitgaat door zich te onderscheiden van de anderen door kwaliteit stiptheid en professionalisme.